Strona głównaWitamy na stronie internetowej dedykowanej Sympozjum Naukowemu „ZIELONE FORUM”, które odbyło się w dniach 29-30.03.2019 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (pl. Grunwaldzki 24a).

Organizatorami byli:

  • Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • Katedra Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • Fundacja „Zawsze Naturalnie” („Semper Naturalae”) z Wrocławia

W pierwszym dniu, tj. w piątek 29 marca 2019 miała miejsce IV Międzynarodowa Konferencja „Człowiek-Żywność-Zdrowie” (IV International Conference „Man-Food-Health”), natomiast w sobotę 30 marca 2019 odbyła się I Konferencja Naukowa „Probiotyki-Zioła-Nutraceutyki”. Program i dodatkowe informacje znajdują się w odpowiednich zakładkach menu niniejszej strony.

Poniżej znajdują się konferencyjne streszczenia prac jako plik PDF.

streszczenia_ZF2019_ver06

Na następne sympozjum „Zielone Forum” zapraszamy w 2020 roku! Informacje na ten temat będą umieszczone na niniejszej stronie w okresie jesienno-zimowym.

Program

Poniżej znajduje się aktualna wersja programu Sympozjum Naukowego „ZIELONE FORUM”, w skład którego wchodzą dwie konferencje.  Poniżej programów znaleźć można również wzory do streszczeń polskich i angielskich (tzw. templatki), które ułatwią Państwu przygotowanie streszczenia do materiałów kongresowych.

Programme of 4th Int. Conf. Man-Food-Health 29.03.2019 v2.6

Program konferencji Probiotyki-Zioła-Nutraceutyki 30.03.2019 v2.5

_wzór streszczenia

_abstract template

You can find here the current version of the program of the „GREEN FORUM” Scientific Symposium, which includes two conferences. Below the programs, you can also find templates for Polish and English summaries that will help you to prepare a summary for congress materials.

Opłaty

Opłata za aktywne uczestnictwo w dwudniowym sympozjum dla pracowników naukowych wynosi 200 zł, zaś dla doktorantów 120 zł i polega na zaprezentowaniu swojego doniesienia naukowego  w formie wystąpienia ustnego (15-20 minutowego) lub streszczenia posterowego (2-3 minutowego). Organizatorzy dokonają ostatecznej klasyfikacji pracy, ale w zgłoszeniu prosimy wskazać preferowaną formę wystąpienia (ustne czy plakatowe) i w jakim języku.

W pierwszym dniu na IV Międzynarodowej Konferencji „Człowiek-Żywność-Zdrowie” (tj. w piątek 29.03.2019) wystąpienia będą w języku angielskim lub polskim, aczkolwiek na wybranych sesjach preferowane będą wystąpienia (lub slajdy) po angielsku.

W drugim dniu podczas I Konferencji „Probiotyki-Zioła-Nutraceutyki” językiem wykładowym jest język polski i prosimy o przygotowanie materiałów na sobotę tylko po polsku. Każdy aktywny uczestnik otrzyma stosowne certyfikaty aktywnego uczestnictwa w odpowiedniej konferencji.

Streszczenia nie dłuższe niż 1 strona (w uzasadnionych przypadkach można nieco przekroczyć ten limit) prosimy przesyłać do 22 marca 2019, aby mogły być umieszczone w materiałach.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto współorganizatora, tj. Fundacji „Semper Naturalae” (Zawsze Naturalnie) w treści przelewu podając imię i nazwisko osoby uczestniczącej oraz za co (np. „aktywne uczestnictwo w Sympozjum Naukowym „Zielone Forum” 29-30.03.2019″):

Fundacja „Semper Naturalae”
PKO BP I o/Wrocław 81 1020 5226 0000 6102 0591 4892  

Uczestnictwo bierne (tj. bez zgłoszonej pracy i wystąpienia) JEST DARMOWE. Chęć otrzymania certyfikatu uczestnictwa biernego w sympozjum prosimy zgłaszać mailowo.

Blog

Streszczenia konferencyjne z 2019 roku

Na końcu tego wpisu jest dokument PDF, w którym znajdują się streszczenia dwóch konferencji, tj. IV Międzynarodowej Konferencji „Człowiek-Żywność-Zdrowie” (29.03.2019) oraz I Konferencji Naukowej „Probiotyki-Zioła-Nutraceutyki” (30.03.2019). Na następne konferencje z tego cyklu (w ramach „Zielonego Forum”) zapraszamy w 2020 roku. Dokładna data oraz inne informacje podane będą na niniejszej stronie internetowej w okresie jesienno-zimowym 2019 …

Uaktualnienie programów konferencji 29-30.03.2019

Uaktualnione zostały programy konferencji. W najbliższych dniach można jeszcze zgłaszać swój udział przesyłając na adres mailowy mfhconf@gmail.com lub info@zawsze-naturalnie.pl tytuł wystąpienia, autorów i ich afiliacje. Prosimy podać, w której konferencji (w jakim dniu) chcieliby Państwo zaprezentować swoją pracę oraz jaka jest preferowana forma wystąpienia: 2-3 minutowa jako poster elektroniczny (w formie prezentacji ppt) czy jako …

Strona internetowa Sympozjum Naukowego „ZIELONE FORUM”

Dzisiaj utworzona została strona internetowa dedykowana Sympozjum Naukowemu „ZIELONE FORUM”, które odbędzie się w dniach 29-30.03.2019 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (pl. Grunwaldzki 24a). W pierwszym dniu, tj. w piątek 29 marca 2019 będzie miała miejsce IV Międzynarodowa Konferencja „Człowiek-Żywność-Zdrowie” (IV International Conference „Man-Food-Health”), natomiast w sobotę 30 marca 2019 zapraszamy na I Konferencję Naukową …

Kontakt

Zgłoszenia na sympozjum i zapytania prosimy przesyłać na adres mailowy mfhconf@gmail.com lub info@zawsze-naturalnie.pl