Streszczenia konferencyjne z 2019 roku

Na końcu tego wpisu jest dokument PDF, w którym znajdują się streszczenia dwóch konferencji, tj. IV Międzynarodowej Konferencji „Człowiek-Żywność-Zdrowie” (29.03.2019) oraz I Konferencji Naukowej „Probiotyki-Zioła-Nutraceutyki” (30.03.2019).

Na następne konferencje z tego cyklu (w ramach „Zielonego Forum”) zapraszamy w 2020 roku. Dokładna data oraz inne informacje podane będą na niniejszej stronie internetowej w okresie jesienno-zimowym 2019 roku. Zapraszamy ponownie do Wrocławia!

Uaktualnienie programów konferencji 29-30.03.2019

Uaktualnione zostały programy konferencji. W najbliższych dniach można jeszcze zgłaszać swój udział przesyłając na adres mailowy mfhconf@gmail.com lub info@zawsze-naturalnie.pl tytuł wystąpienia, autorów i ich afiliacje. Prosimy podać, w której konferencji (w jakim dniu) chcieliby Państwo zaprezentować swoją pracę oraz jaka jest preferowana forma wystąpienia: 2-3 minutowa jako poster elektroniczny (w formie prezentacji ppt) czy jako wykład 15-20 minutowy.

Tematy prac na piątek proszę podać w języku angielskim i polskim, zaś na sobotę – tylko w polskiej wersji językowej. Streszczenia (do jednej strony) po angielsku (ewentualnie po polsku) na IV Międzynarodową Konferencję „Człowiek-Żywność-Zdrowie” oraz po polsku na I Konferencję „Probiotyki-Zioła-Nutraceutyki” prosimy przesyłać do 22 marca 2019 na podane powyżej adresy mailowe. Streszczenie powinno zawierać krótkie wprowadzenie, cel pracy, uzyskane wyniki i podsumowanie. Sugerowana długość pracy – do jednej strony, ale dłuższe też przyjmiemy.

Poniżej znajduje się aktualna wersja programu Sympozjum Naukowego „ZIELONE FORUM”, w skład którego wchodzą dwie konferencje. Program jednej jak i drugiej konferencji jest stały w ogólnym zarysie, aczkolwiek możliwe są jeszcze drobne zmiany. Poniżej programów znaleźć można również wzory do streszczeń polskich i angielskich (tzw. templatki), które ułatwią Państwu przygotowanie streszczenia do materiałów kongresowych.

Strona internetowa Sympozjum Naukowego „ZIELONE FORUM”

Dzisiaj utworzona została strona internetowa dedykowana Sympozjum Naukowemu „ZIELONE FORUM”, które odbędzie się w dniach 29-30.03.2019 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (pl. Grunwaldzki 24a). W pierwszym dniu, tj. w piątek 29 marca 2019 będzie miała miejsce IV Międzynarodowa Konferencja „Człowiek-Żywność-Zdrowie” (IV International Conference „Man-Food-Health”), natomiast w sobotę 30 marca 2019 zapraszamy na I Konferencję Naukową „Probiotyki-Zioła-Nutraceutyki”. Aktualny program i dodatkowe informacje znajdują się w odpowiednich zakładkach menu niniejszej strony. Do zobaczenia we Wrocławiu!