Opłaty

Opłata za aktywne uczestnictwo w dwudniowym sympozjum dla pracowników naukowych wynosi 200 zł, zaś dla doktorantów 120 zł i polega na zaprezentowaniu swojego doniesienia naukowego  w formie wystąpienia ustnego (15-20 minutowego) lub streszczenia posterowego (2-3 minutowego). Organizatorzy dokonają ostatecznej klasyfikacji pracy, ale w zgłoszeniu prosimy wskazać preferowaną formę wystąpienia (ustne czy plakatowe) i w jakim języku.

W pierwszym dniu na IV Międzynarodowej Konferencji „Człowiek-Żywność-Zdrowie” (tj. w piątek 29.03.2019) wystąpienia będą w języku angielskim lub polskim, aczkolwiek na wybranych sesjach preferowane będą wystąpienia (lub slajdy) po angielsku.

W drugim dniu podczas I Konferencji „Probiotyki-Zioła-Nutraceutyki” językiem wykładowym jest język polski i prosimy o przygotowanie materiałów na sobotę tylko po polsku. Każdy aktywny uczestnik otrzyma stosowne certyfikaty aktywnego uczestnictwa w odpowiedniej konferencji.

Streszczenia nie dłuższe niż 1 strona (w uzasadnionych przypadkach można nieco przekroczyć ten limit) prosimy przesyłać do 22 marca 2019, aby mogły być umieszczone w materiałach.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto współorganizatora, tj. Fundacji „Semper Naturalae” (Zawsze Naturalnie) w treści przelewu podając imię i nazwisko osoby uczestniczącej oraz za co (np. „aktywne uczestnictwo w Sympozjum Naukowym „Zielone Forum” 29-30.03.2019″):

Fundacja „Semper Naturalae”
PKO BP I o/Wrocław 81 1020 5226 0000 6102 0591 4892  

Uczestnictwo bierne (tj. bez zgłoszonej pracy i wystąpienia) JEST DARMOWE. Chęć otrzymania certyfikatu uczestnictwa biernego w sympozjum prosimy zgłaszać mailowo.