Program

Poniżej znajduje się aktualna wersja programu Sympozjum Naukowego „ZIELONE FORUM”, w skład którego wchodzą dwie konferencje.  Poniżej programów znaleźć można również wzory do streszczeń polskich i angielskich (tzw. templatki), które ułatwią Państwu przygotowanie streszczenia do materiałów kongresowych.

Programme of 4th Int. Conf. Man-Food-Health 29.03.2019 v2.6

Program konferencji Probiotyki-Zioła-Nutraceutyki 30.03.2019 v2.5

_wzór streszczenia

_abstract template

You can find here the current version of the program of the „GREEN FORUM” Scientific Symposium, which includes two conferences. Below the programs, you can also find templates for Polish and English summaries that will help you to prepare a summary for congress materials.